Verse of the Day

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

फिजीदिहा हब्लुम मिम मसद


सूरह अल-लहब [111]SURAHS (अद्ध्याय)